Hakkımızda

“Titus Flavius Zeuxis, Denizli’de üretilen giyim ürünlerini buradan Efes limanına, oradan da Melaus burnundan öteye; İtalya’ya ve Roma’ya 72 kez götürmüş ve satmıştır.”

Pamukkale Hierapolis’teki Titus Flavius Zeuxis’in mezar kapısının üzerindeki 2000 yıllık yazıtta yazmaktadır.